Arvoisa lukija,

Olen johdon laskentatoimen palveluita vuodesta 2004 lähtien tarjonnut konsultti.

Tyypilliset toimeksiantoni ovat jonkin talouden osa-alueen ulkoistuksia firmalleni, tai projektimuotoisia laskenta- ja analyysitehtäviä. Excel-mallejani hyödynnetään mm. budjetointiin, kannattavuuden hallintaan ja päätöksenteon tukena. Laadin talousmallit keskustelevalla prosessilla yhdessä asiakkaani työntekijöiden kanssa. Osallistun asiakkaitteni projekteihin joko projektipäällikön tai analyysien tekijän roolissa. Asiakkaani saavat vapaasti hyödyntää laatimaani materiaalia ja Excel-malleja.

Erikoisosaamista minulle on kertynyt seuraavilta aihealueilta:

Perusosaamiseeni kuuluu tehtävien projektimainen läpivienti. Projektin vetäjänä sovellan yleisiä hyvän projektin hallinnan menetelmiä ja toisinaan myös "six sigma"-kehittämisprojektimallia.

Tyypillisissä toimeksiannoissani liitän veloituksiini tyytyväisyystakuun: Jos Tilaaja ei laskun saatuaan ole täysin tyytyväinen laskuun sisältyvään työhön, Tilaajan valinnan mukaan joko (1) peruutan lähettämäni laskun kokonaan tai (2) laskutan vain sen osan kokonaissummasta, joka kuvaa Tilaajan tyytyväisyyttä.

Kunnioittaen,

Petri Hynynen
Petri Hynynen Consulting Oy, Helsinki

meiliosoite kuvana

Matkapuhelin 044 541 5150

Petri Hynynen Consulting Oy